Swyddog Coedyddiaeth / Arboriculture Officer

Location
Aberaeron / Bangor / Conwy / Dolgellau / Halkyn / Llandrindod / Newtown
Salary
£27,668 - £30,153
Posted
01 Mar 2019
Closes
21 Mar 2019

Swyddog Coedyddiaeth / Arboriculture Officer

CYFLOG/ SALARY: S4 (SCP 31-34) £27,668 - £30,153

LLEOLIAD / LOCATION : Aberaeron / Bangor / Conwy / Dolgellau /Halkyn / Llandrindod / Newtown

Bod yn gyfrifol am reoli'r coed, coedwigoedd a'r gwrychoedd ar y rhwydwaith cefnffyrdd yn rhanbarthau Gogledd a Chanolbarth Cymru, yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru.Ymgymryd yn uniongyrchol ag arolygon diogelwch coed ac archwiliadau cyflwr coed ar hyd llwybrau cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru.

To be responsible for managing the trees, woodlands and hedgerows on the trunk network in the North & Mid Wales regions in accordance with Welsh Government requirements. To directly undertake tree safety surveys and condition inspections of trees along the North and Mid Wales trunk road routes.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd uchod, cysylltwch â Jill Jackson ar 01286 685154.

If you have any specific queries relating to the above posts, please contact Jill Jackson on 01286 685154.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

For this post, the ability to communicate in both English and Welsh is essential.

Dyddiad Cau / Closing Date:

10.00 am, DYDD IAU, 21 Mawrth / 10.00 am, THURSDAY, 21 March 2019.

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.gov.uk neu drwy ffonio 01286 679076.

Application forms and further details available through Gwynedd Council website www.gwynedd.gov.uk or by telephoning 01286 679076.

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd If you are successful to be short listed for an interview you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form. You need to ensure that you check your E-MAIL regularly.